Background
 Portretrecht

Wat leuk dat je mee wilt werken aan de ontwikkeling van splinternieuwe uitingen!

Om het netjes af te ronden hebben we nog wat van je nodig.
We vragen je om je akkoord te geven voor het gebruik van de uitingen met jou in de hoofdrol. 

 

Verklaring portretrechten

Hierbij verklaart de ondertekende het volgende:

"Ik ben er van op de hoogte dat het portretrecht een beperking betreft van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen in bepaalde gevallen het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Van dit recht zal ik geen gebruik maken.

Het is mij bekend dat onder portret in dit verbrand wordt verstaan elke zichtbare weergave waarop iemand herkenbaar is afgebeeld, bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden. Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn heeft elk van hen het portretrecht. Revontuli en haar opdarachtgever* kan en mag dan gebruik maken van mijn portret."

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat:

  • Revontuli en haar opdrachtgever desgevraagd een serie foto’s of film en/of audiovisuele interviews van mij en/of mijn familie en/of mijn medewerkers maakt:

  • Alleen Revontuli en haar opdrachtgever de gehele fotoserie/filmserie en/of tekst of delen hiervan vrij kunnen gebruiken voor (digitale) uitingen (websites, radio, magazines, personeelsblad), campagnes (abri’s, advertenties e.d.) en presentatie- en promotiemateriaal (folders en brochures);

  • Revontuli mij niet zal voorzien van digitaal of drukwerk materiaal, maar eventueel wel de opdrachtgever de exemplaren zal toesturen zodra de flyer, folder of anderszins, waarin een of meerdere van mijn portret staan gereed is/zijn;

  • Revontuli en opdrachtgever de foto’s/audiovisuele materialen mag gebruiken c.q. mag toepassen;

  • Revontuli en opdrachtgever eigenaar is van het creatieve concept waaronder de fotoserie, audiovisuele serie of anderszins behoort;

  • Revontuli en opdrachtgever de (met zorg) gekozen audiovisuele materialen, quotes en of teksten mag aanpassen al naar gelang het onderwerp of de boodschap en hiervoor de medewerker niet telkens hoeft te consulteren. 

*Opdrachtgever dient te worden beschreven in het onderstaande formulier.